Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.agatapustola.pl oraz korzystania z usług makijażowych.
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest: Agata Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Pustoła – Makijażystka. NIP: 7010157178. Adres kontaktowy e-mail: kontakt@agatapustola.pl. Adres do korespondencji: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/99.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. korzystania ze strony internetowej. Dane dotyczą plików cookies. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych. (Więcej informacji o plikach cookies poniżej na końcu Polityki prywatności.)
  2. kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub adres e-mail. Dane dotyczą imienia, nazwiska, adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie działalności gospodarczej Administratora. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub ustania celu biznesowego. Podanie potrzebnych danych osobowych do nawiązania kontaktu jest dobrowolne, ale niezbędne do  nawiązania kontaktu i korespondencji.
  3. umawiania i realizacji usług: kontaktu przed wizytą, umówienia wizyty, wykonania usługi, wystawiania rachunków i faktur, przekazywania informacji przed wykonaniem usługi, otrzymania opinii o wykonanej usłudze. Dane dotyczą: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail; adresu – w przypadku usługi z dojazdem; nazwy firmy, adresu siedziby, nr NIP – w przypadku wystawiania faktury; zdjęcia makijażu z wizerunkiem klientki – w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach prezentowania efektów pracy i usług jako element portfolio usługodawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy-usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie działalności gospodarczej Administratora i otrzymania opinii o wykonanej usłudze. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych / cofnięcia zgody / ustania celu biznesowego, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu. W przypadku celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie potrzebnych danych osobowych do wykonania usługi jest dobrowolne, ale niezbędne do umówienia i wykonania usługi.
  4. umieszczenia wizerunku w portfolio, tj. do celów marketingowych, promocyjnych w oparciu o udzieloną zgodę. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celów biznesowych. W przypadku wyrażenia zgody na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach prezentowania efektów pracy i usług jako element portfolio usługodawcy, możliwe miejsca publikacji zdjęć to: media społecznościowe makijażystki – Facebook, Instagram; strona internetowa oraz strony i materiały z portfolio makijażystki.Wyrażenie zgody na zdjęcia przed i po wykonaniu usługi jest dobrowolne.
  5. wysyłki newslettera lub innych treści marketingowych zawierających m.in. informacje o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach. Dane dotyczą: adresu e-mail, imienia. Podstawą prawną przetwarzania jest potwierdzona zgoda na komunikację handlową udzielona podczas zapisu na newsletter. Zgodę można w każdej chwili cofnąć klikając w link w stopce maila lub kontaktując się mailowo. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie potrzebnych danych osobowych do subskrypcji newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.
  6. w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną na platformach społecznościowych (Facebook, Instagram), komunikacji, kierowania treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
 4. W przypadku klientek niepełnoletnich formularz zapisu wypełnia opiekun prawny.
 5. Państwa dane podawane w celu realizacji usługi oraz kontaktu mailowego lub przez formularz kontaktowy nie są przetwarzane do celów marketingowych.
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do profilowania.
 7. Strona www.agatapustola.pl korzysta z szyfrowania SSL.
 8. Dane są przekazywane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne do np. realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania. W razie potrzeby, dane są przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, udostępniającym usługę wysyłki newslettera, usługę wystawiania faktur i innym podmiotom współpracującym przy realizacji umowy z Tobą czy przesyłanych zapytań (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania). Wszystkie podmioty, którym są powierzane przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez europejskie przepisy prawa RODO.
 9. W sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO. Dane mogą być także przekazane podmiotom spoza EOG, które przystąpiły do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Schield (np. Google Inc., Facebook Inc., MailerLite Inc.), co daje gwarancję przestrzegania przez te podmioty ochrony danych osobowych

 10. Dane osobowe nie są udostępniane innym nieuprawnionym podmiotom. Dane osobowe  są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 11. Posiadają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo do sprostowania Twoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych (jeśli była wcześniej udzielona),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do niektórych czynności przetwarzania danych osobowych, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązki m.in. np. przechowywania dokumentacji księgowej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO.

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu korzystania z narzędzi statystycznych, reklamowych, społecznościowych (Google, Facebook) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów: Facebook i Google, mogą wykorzystywać pliki cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam.
 4. Zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

 5. Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
  • zabezpieczenia reCAPTCHA – w celu ochrony strony Administratora przed robotami i spamem za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
 6. Użytkownik może zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Pliki cookies mogą być usunięte przez Użytkownika, za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej. W przypadku uniemożliwienia przechowywania plików cookies, korzystanie ze strony może być utrudnione.
 7. Użytkownik może usunąć zebrane pliki cookies: Usuń pliki cookies
 8. Dowiedz się więcej o ciasteczkach.
 
 

REGULAMIN

 
 1. Usługodawcą jest Agata Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Pustoła – Makijażystka. NIP: 7010157178. Dane adresowe: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/99.
 2. Adres kontaktowy e-mail: kontakt@agatapustola.pl, tel.: 609288022.
 3. Wizyty można umawiać za pośrednictwem strony www.agatapustola.pl
 4. Oferowane usługi: usługa makijażu, warsztatów makijażu, kart podarunkowych.
 5. Ceny podane na stronie są podane w polskich złotych.
 6. DEFINICJE:

  Klient – oznacza osobę fizyczną, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i chce skorzystać z Usługi.

  Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.      

  Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

  Umowa – oznacza umowę o świadczenie usługi makijażu lub warsztatów makijażu.

  Usługa – oznacza usługę  makijażu, warsztatów makijażu oraz kart podarunkowych na makijaż lub warsztaty makijażu.

  Usługodawca – oznacza Agata Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Pustoła – Makijażystka. NIP: 7010157178. Dane adresowe: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/99. Adres kontaktowy e-mail: kontakt@agatapustola.pl, tel.: 609288022.

 7. Aby umówić i zarezerwować Usługę, należy skontaktować się z Usługodawcą przez: formularz kontaktowy na stronie www.agatapustola.pl/kontakt / mailowo kontakt@agatapustola.pl / telefonicznie / przez fanpage. W przypadku zainteresowania makijażem najlepiej od razu podać datę, przedział czasowy, okazję itp.
 8. Rezerwacja terminu jest możliwa wyłącznie po prawidłowym wypełnieniu formularza zapisu (link do formularza zapisu jest wysyłany mailowo/smsowo po ustaleniu szczegółów wizyty) i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz wpłacie bezzwrotnego zadatku przelewem, jeśli jest wymagany na dany termin i usługę.
 9. W dniu Usługi płatność gotówką.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta poprawnie wypełnionego formularza zapisu o ile jest zgodny z wcześniejszymi ustalonymi szczegółami.
 11. Klient ma obowiązek wypełnić prawidłowo i zgodnie z prawdą formularz zapisu i powiadomić o przeciwwskazaniach zdrowotnych itp.
 12. W przypadku klientek niepełnoletnich formularz zapisu wypełnia opiekun prawny.
 13. Odpowiednie wcześniejsze przygotowanie skóry to podstawa trwałego makijażu. Każda klienta przed wizytą zostaje poinformowana o zaleceniach pielęgnacyjnych dotyczących przygotowania skóry przed makijażem, które powinna zastosować. Zalecenia dotyczą m.in. peelingu i nawilżania twarzy. Na usługę makijażu należy przyjść bez makijażu na twarzy. Przed spotkaniem należy wykonać demakijaż.
 14. Kępki rzęs wliczone są w cenę makijażu. Wersja bez nich nie zmniejsza ceny makijażu.
 15. Każdy makijaż wykonywany jest z taką samą starannością i profesjonalizmem.
 16. Umowa jest uznana za wykonaną w momencie skończenia wykonywania makijażu i płatności za usługę.
 17. Klient ma obowiązek pojawić się na umówioną wizytę punktualnie. W sytuacji dużego spóźnienia się klientki na wizytę, nie mogę zagwarantować wykonania pełnej usługi. Spóźnienie nie powoduje obniżenia ceny. Duże spóźnienie na wizytę powyżej 20 minut może skutkować uznaniem, że umowa została wykonana. Z uwagi na kolejne rezerwacje, z przyczyn zależnych od Klienta może nie być możliwe wykonanie pełnej usługi.
 18. Wizytę można odwołać telefonicznie, mailowo lub wysyłając SMS z imieniem, nazwiskiem, datą i godziną wizyty. Klientka, która bez uprzedzenia nie zjawi się na umówioną wizytę, nie będzie mogła umówić się ponownie.
 19. Zadatki. Na sobotnie makijaże i na terminy z dużym zainteresowaniem, w celu potwierdzenia chęci skorzystania z usługi makijażu i potwierdzenia rezerwacji ustalonego terminu należy wpłacić zadatek w wysokości 40 zł za makijaż (lub ok. 25% wartości umówionej kwoty pakietu lub usługi). Zadatek należy wpłacić przelewem w ciągu 48h od rezerwacji terminu. Numer konta do wpłaty zadatku oraz szczegółowe informacje podaję w wiadomości prywatnej, po ustaleniu terminu. Zadatek jest obustronną gwarancją wykonania usługi. Zadatek jest przypisany do umówionej daty i godziny, jest odliczany od ostatecznej kwoty makijażu w dniu wykonania usługi oraz jest bezzwrotny (w przypadku rezygnacji z przyjścia na usługę zadatek nie jest zwracany, przechodzi na poczet odszkodowania za stracony czas i brak możliwości przyjęcia innej klientki w tym czasie). Płatność w dniu usługi jest pomniejszona o kwotę wpłaconego zadatku. Po otrzymaniu przelewu przesyłam potwierdzenie wpłacenia zadatku i w dniu wykonania usługi klient otrzymuje paragony za zadatek oraz na resztę kwoty za wykonaną usługę.
 20. Karta podarunkowa. Karta podarunkowa może być wykupiona na Indywidualny Warsztat Makijażu dla 1 osoby lub 2 osób lub na Makijaż. Karta Podarunkowa jest imienna, ważna 3 miesiące od daty zakupu. W przypadku kart gwiazdkowych zakupionych w grudniu karta ważna do końca marca. Realizacja stacjonarnie. Aby kupić kartę podarunkową, należy wypełnić formularz na stronie https://agatapustola.pl/oferta/karta-podarunkowa/ i podać niezbędne dane. Karta Podarunkowa jest imienna i jest przygotowywana na indywidualne zamówienie Klienta. Przygotowana Karta może być odebrana osobiście, wysłana pocztą lub wysłana mailowo w pliku pdf do samodzielnego wydruku. W mailowej wiadomości zwrotnej Klient otrzymuje numer konta, na który należy wpłacić należność. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy (po wcześniejszym umówieniu) możliwość płatności gotówką. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 21. Konsument, o ile nie zachodzą wyjątki, ma 14 dni na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do zachowania tego terminu należy wysłać w formie pisemnej pocztą lub pocztą elektroniczną w tym okresie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. O dotrzymaniu terminu decyduje termin wysłania oświadczenia przez kupującego. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia produktu. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia oraz otrzymania zwróconych produktów zwraca pobrane kwoty (w tym kwotę najtańszej dostępnej formy dostawy) w ciągu 14 dni.
 22. W przypadku jeśli termin wykonania umówionej usługi przypada przed upływem terminu 14 dni od zapisu, Klient przychodząc na usługę wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu 14 dni z prawem do odstąpienia od umowy, co skutkuje wykonaniem w pełni umówionej usługi przed Usługodawcę i tym samym w takim przypadku nie będzie przysługiwało Konsumentowi prawo odstąpienia od tej umowy.
 23. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach m. in.:
  1. świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i produktów wykonanych na indywidualne i specjalne zamówienie klienta.
 24. Usługodawca dba o to by dostarczać usługi najwyższej jakości. Reklamacja jest rozpatrywana jedynie przed wyjściem po skończonym makijażu.
 25. W przypadku choroby/wypadku Usługodawcy, Usługodawca w miarę możliwości zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania o tym Klientki i zorganizowania zastępstwa. (Zwrot zadatku lub przeniesienie go na inny termin. W przypadku zorganizowania zastępstwa, zadatek zwracany jest w wysokości wpłaconej kwoty lub przekazywany w tej kwocie zastępującej makijażystce.)
 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 27. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.